UN- sertifitseeritud taara

UN- sertifitseeritud taara
24.10.2022

EL direktiivi ADR European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road nõuete kohaselt peavad vedelad kergestisüttivad ained olema pakendatud UN-sertifitseeritud taarasse.

2015.a viidi läbi kahele PET taarale vastavuskatsetused kergestisüttivate vedelate ainete pakendamiseks ja saadi ainukesena Eestis ja Baltimaades UN–sertifikaat (Soomes vaid ühel ettevõtjal).

1)     1000 ml PET pudel

2)     Kork (lapsekindel)