Lisateenused

Pakume järgnevaid teenuseid

Kaupade pakendamine pakendamiskeskuses

Pulbriliste ja vedelate segude pakendamise võimalus 50ml - 1000L erinevatesse pakenditesse.

Kaupade pakendamine pakendamiskeskuses
Raudteeharul kaupade vastuvõtt,  laadimine ja laoteenus

Raudteeharul kaupade vastuvõtt, laadimine ja laoteenus

Raudteeharu mahutab korraga 15 vagunit. Raudteeharu keskel paikneb 20 meetri pikkune laadimisplatform, mis võimaldab ka kinniste vagunite laadimist. Raudteeharu piirneb laoplatsidega, mis võimaldavad kauba ladustamist valvataval territooriumil. Harutee vahetus läheduses paiknevad külmlaod kauba ladustamiseks. Laadimisteenuste korral kehtivad kokkuleppehinnad sõltuvalt kauba kogusest, vaguni tüübist ning laaditava kauba iseloomust.

Soojusenergia müük

2014. aastal valmis uus katlamaja maksimumvõimsusega 1 mW/h.

Soojusenergia tootmine toimub looduslikust taastuvressursist (puiduhakkest). Bioenergial on CO2 heide 0-lähedane, seega küttetegevusega ümbruskonnale heidet ei teki. Tabivere Terminal OÜ  kasutab ise 10% toodetavast energiast, ülejäänu müüakse klientidele.

2013. a toetas PRIA ettevõtte investeeringuid bioenergia tootmishoone ehitamisel.

Soojusenergia müük